janeta

Cestovní Agentura


Po-Pá 8:30-17:00

+420 725 932 333

info@janeta.cz


Cestovní pojištění ALLIANZ

Pro týdenní pobyty nabízíme 10 denní pojištění, které pokryje i Vaší cestu na a z dovolené, pro dvoutýdenní pobyty nabízíme 17 denní pojištění.

10 denní pojištění

 • dítě do 15 let za 109,-Kč
 • dospělá osoba od 15 do 70 let za 218,-Kč
 • senior od 70 let za 436,-Kč

17 denní pojištění

 • dítě do 15 let za 185-Kč
 • dospělá osoba od 15 do 70 let za 370,-Kč
 • senior od 70 let za 740,-Kč

Co obsahuje cestovní pojištění Allianz:

1) Pojištění léčebných výloh v zahraničí

V případě úrazu nebo onemocnění v zahraničí vám pojišťovna uhradí v souladu
s pojistnými podmínkami potřebné náklady na:
 • ambulantní lékařské ošetření,
 • předepsané léky a zdravotnický materiál,
 • hospitalizaci včetně dopravy do nemocnice,
 • léčbu, diagnostiku a lékařsky neodkladnou operaci,
 • zubní ošetření k odstranění akutní bolesti (do výše 10 000 Kč),
 • pobyt člena rodiny ve vaší blízkosti při hospitalizaci,
 • převoz nemocného do ČR,
 • návrat spolucestujících nezletilých dětí do ČR,
 • převoz tělesných ostatků do ČR.
Výše plnění za léčebné výlohy není omezena žádným horním limitem.

2) Pojištění stornovacích poplatků

Pokud byste museli vy nebo váš spolucestující plánovanou cestu zrušit, proplatíme vám stornovací poplatky
inkasované zprostředkovatelem cestovní služby, jestliže ke zrušení cesty došlo z důvodu:
 • vážného akutního onemocnění, úrazu nebo úmrtí člena rodiny,
 • vzniku značné škody na vašem majetku nebo spolucestujícího následkem trestného činu nebo živelní události.
 • maximální stornovací poplatek vyplácený pojišťovnou je 15000,- na osobu
Pojištění si sjednejte již při placení první zálohy nebo celkové úhrady za cestovní službu (cestu, letenku apod.).
Pojištění se nevztahuje na nemoci existující již při uzavření pojistné smlouvy a na těhotenství.
Pojištění stornovacích poplatků lze sjednat pouze na pobočkách Allianz pojišťovny nebo u pojišťovacích poradců či zprostředkovatelů naší společnosti (mezi které patří CK Janeta).

3) Úrazové pojištění

Pokud pojištěný utrpí během cesty úraz, vyplatíme:
 • v případě úmrtí pojistnou částku 200 000 Kč,
 • v případě trvalých následků úrazu poměrné plnění z pojistné částky 400 000 Kč,
 • za dobu nezbytného léčení (delšího než 21 dnů) odškodné 30 Kč na den.

4) Pojištění zavazadel

Dojde-li k odcizení, zničení nebo poškození vašich zavazadel, uhradíme vám škodu, pokud byla způsobena:
 • krádeží vloupáním nebo loupeží
 • při dopravní nehodě,
 • živelní událostí,
 • ztrátou při přepravě,
 • v souvislosti s těžkým úrazem pojištěného.
Pojistné plnění na zavazadla jedné osoby poskytujeme až do limitu 20 000 Kč. V případě sjednání připojištění zavazadel na zahraniční krátkodobé cesty plníme až do částky 50 000 Kč. Navíc v připojištění zavazadel je zahrnuto pojištění zpoždění letu a zpoždění zavazadel s max. limitem pojistného plnění 5 000 Kč na jednu pojistnou událost.

5) Pojištění odpovědnosti za škodu

Pokud na cestách zaviníte škodu, vyplývající z běžně činnosti, uhradíme za vás (při spoluúčasti 5 000 Kč):
 • škodu na životě nebo zdraví až do výše 2 000 000 Kč,
 • škodu na věci až do výše 1 000 000 Kč,
 • následnou škodu až do výše 100 000 Kč.

Limity na všechny pojistné události z jedné pojistné smlouvy:
 • na škodě na zdraví nebo usmrcením do výše 10 000 000 Kč,
 • na škodě na věci do výše 5 000 000 Kč.